Hiển thị tất cả 3 kết quả

1.720.0002.200.000
1.900.0002.400.000
1.400.0002.220.000